Χρυσή Ελληνική Γη - Όροι και Προυποθέσεις.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών που συλλέγουν οι ιστοσελίδες μας , κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της.
Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών – μελών από τις ιστοσελίδες μας προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό.
Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών – χρηστών – μελών των ιστοσελίδων μας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη..
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη., δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη., στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη., συλλέγει προσωπικά δεδομένα:
• όταν ο επισκέπτης – χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
• όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες του και
• όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή και εισέρχεται στα προωθητικά – διαφημιστικά προγράμματά του.
Η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών για τρεις γενικούς λόγους:
• την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών – χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
• την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών – χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη..
• την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
Η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών της (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών).

3. ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών – μελών του goldengreekland.com σε κανένα τρίτο φορέα, παρά μόνο εφόσον:
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών – χρηστών – μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή – και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το goldengreekland.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών – μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το goldengreekland.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες – μέλη της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. .
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
COOKIES
Η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη – χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη.. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης – χρήστης της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

4. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. μπορεί να περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

5. IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης – χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. .

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Κάντε την παραγγελία σας και πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα της συναλλαγής και των δεδομένων σας. Η Golden Greek Land από την Αννα Καλαμαρη. δεν συλλέγει και δεν έχει πρόσβαση σας στοιχεία σας τα οποία διαχειρίζονται τα συστήματα και οι μέθοδοι πληρομών σε ασφαλές περιβάλλον.

Οι Όροι Χρήσης, τους οποίους θα καλείστε να αποδεχτείτε στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση είναι ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ONLINE) ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ιστοσελίδα (site) goldengreekland.com, χρησιμοποιεί για την ασφάλεια των συναλλαγών, ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας και κωδικοποιημένη διασύνδεση, που παρεμβάλλεται μεταξύ της συσκευής του χρήστη και της ιστοσελίδας goldengreekland.com.
Το SSL δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ του server που φιλοξενεί ένα website και του browser του επισκέπτη, προστατεύοντας έτσι όλες τις πληροφορίες που μεταφέρονται από και προς το website, όπως username, κωδικοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ.
Κάθε φορά που ένας επισκέπτης εισέρχεται στο website σου, δημιουργείται μία κρυπτογραφημένη σύνδεση με τον browser που χρησιμοποιεί.
Ενδείξεις ασφάλειας. O επισκέπτης του website θα δει ένα λουκέτο και το https:// να εμφανίζεται στην γραμμή διευθύνσεων του browser του και θα ξέρει ότι οι πληροφορίες του είναι ασφαλείς.15.5. Κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων. Όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται από και προς το website σου κρυπτογραφούνται ώστε να μη μπορεί κάποιος τρίτος, χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, να τα διαβάσει ή να τα υποκλέψει.
Το SSL (Secure Sockets Layer) πιστοποιητικό, επικυρώνει την αυθεντικότητα του website και κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που οι online επισκέπτες στέλνουν και λαμβάνουν από αυτό. Κάθε φορά που ένας χρήστης παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (κωδικοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ), δημιουργείται μια ασφαλής σύνδεση με τον browser του χρήστη διασφαλίζοντας ότι κανένας τρίτος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτές.Έτσι και εφόσον η ιστοσελίδα (site) goldengreekland.com χρησιμοποιει ένα SSL πιστοποιητικό, προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, ή χρηστών ή πελατών ή μελών και διασφαλίζει τις online συναλλαγές με αυτούς.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΩΝ

Ο κάθε χρήστης, επισκέπτης, πελάτης ή μέλος της ιστοσελίδας (site) goldengreekland.com, θα πρέπει να έχει διαβάσει προσεκτικά τους παραπάνω όρους χρήσης και σε περίπτωση που δεν έχει καταλάβει κάτι, θα πρέπει να επικοινωνήσει, με την ιστοσελίδα, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας (contact form), έτσι ώστε να του παραχθούν εξηγήσεις.
Εφόσον ο κάθε χρήστης, επισκέπτης, πελάτης ή μέλος της ιστοσελίδας (site) goldengreekland.com, έχει διαβάσει και έχει καταλάβει τους όρους χρήσεις και τις προϋποθέσεις και συμφωνεί με αυτούς, τότε η ιστοσελίδα (site) δεν φέρνει καμιά ευθύνη, για οτιδήποτε ηθική, οικονομική και άλλη ζημιά υποστεί.